Įvertinus Panevėžio miesto savivaldybės strateginę būklę ir atskirų sričių vystymosi galimybes bei tendencijas, nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens strateginio planavimo dokumentų įtaką Panevėžio miesto savivaldybės raidai ir ateities tendencijoms, darbo grupėse su suinteresuotomisšalimis (įtraukiant bendruomenės atstovus) buvo suformuoti trys Panevėžio miesto savivaldybės plėtros prioritetai (ilgalaikės strateginės kryptys) ir vienas horizontalus prioritetas. Vadovaujantis prioritetais siekiama, kad miestas vienytų kūrybingus, įvairių patirčių, aktyvius, atviruspokyčiams, bendradarbiaujančius ir pažangos kryptimi veikiančius miestiečius.

Horizontalaus prioriteto sumanaus miesto principai įtraukiami į SPP nustatytus prioritetus. Kuriant prioritetų tikslus, jų įgyvendinimo uždavinius ir priemones įvertinama, kaip jie prisideda prie horizontalaus prioriteto įgyvendinimo. Visi prioritetai tarpusavyje susieti su Panevėžio miesto vizija,kuri yra miesto vystymosi pagrindas, teikiant kokybiškas paslaugas, išsiskiriant kultūros ir sporto bei laisvalaikio renginių įvairove, kūrybišku į ateitį ir į pažangą orientuotu integraliu požiūriu, pramonės vystymusi užtikrinant švarią aplinką ir patogią infrastruktūrą. 

 

Panevėžio miesto vizijos iki 2030-ųjų ir strateginio plėtros 2021-2027 m. plano prioritetų schema: