Naujienos

Inovacijų kūrimas ir įgyvendinimas – vienas iš Panevėžio plėtros prioritetų

Pokyčių žingsniu į priekį judantis Panevėžys – vienas pirmųjų miestų šalyje, prioritetą inovacijoms ir pažangai užfiksavęs strateginiuose miesto plėtros dokumentuose. Panevėžyje jau kurį laiką daug dėmesio yra skiriama robotikai, skaitmeninimui ir inovacijoms vystyti, o praeitų metų gruodžio mėnesį Panevėžio miesto tarybos patvirtintame strateginiame plėtros plane šios kryptys įtvirtintos oficialiai.

„Mūsų miestas užsibrėžė ambicingą tikslą – tapti inovatyvios pramonės centru, tad nuosekliai dirbame šia linkme, įgyvendiname iniciatyvas, skirtas skatinti technologijų diegimą tiek savivaldybės įstaigose, tiek miesto įmonėse, – teigia miesto meras R.M.Račkauskas. Didžiuojamės matydami, kaip suinteresuotosios šalys – verslas, švietimo ir mokslo įstaigos, inovacijų ekspertai – prisideda vystant Pramonės 4.0 ekosistemą mūsų mieste. Prieš dvejus metus įsteigėme Panevėžio plėtros agentūrą, kuri jungia verslą, švietimą, mokslą ir viešąjį sektorių. Taip užtikriname produktyvų dialogą, patirties mainus ir kryptingus žingsnius įgyvendinant inovatyvias idėjas, svarbias mūsų miesto plėtrai.“

Ypatingas dėmesys – STEAM ugdymo principams

2021 m. rudenį Panevėžyje pradėjo veikti Panevėžio švietimo centro padalinys – Panevėžio regioninis STEAM atviros prieigos centras, kuriame mokiniai, naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis, inovatyviais įrankiais, gilina gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, informacinių technologijų, robotikos žinias, susipažįsta su dirbtiniu intelektu.

Daug dėmesio skirta sisteminiam Panevėžio mokytojų supažindinimui su STEAM veiklų taikymo pamokose metodais, įrankiais, gerosiomis praktikomis. Dvejus metus gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų mokytojams buvo organizuojami mokymai „Įrankiai įtraukioms STEAM veikloms mokykloje“, kurie paskatino mokytojus pamokose taikyti šiuolaikiškus, aktualių iššūkių sprendimu pagrįstus užsiėmimus. Miesto mokyklos buvo aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų, robotikos mokymuisi reikalingomis priemonėmis.

„STEAM centro atidarymas – reikšmingas įvykis siekiant auginti technologijų kūrėjų kartą. Dar prieš centrui atveriant duris, tikslingai buvo plėtojamos profesinės STEAM srities mokytojų kompetencijos, daug dėmesio skirta tarpinstituciniam bendradarbiavimui, mokinių profesiniam orientavimui. Miesto plėtros strateginiame plane numatytos priemonės tolesnei STEAM srities programų plėtrai užtikrinti – nuo investicijų į laboratorijas, jų prieinamumo didinimo iki specialistų, gebančių integruoti Pramonės 4.0 tendencijas į moksleivių ugdymą, apmokymo,“ – pasakoja Panevėžio švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė.

Ateities ekonomikos kūrimas – per švietimo ir verslo bendradarbiavimą

Kompetentingų darbuotojų parengimas, išlaikymas ir pritraukimas – vienas iš esminių uždavinių miestui, išsikėlusiam tikslą tapti inovatyvios pramonės centru. Plačių galimybių sudarymas miesto moksleiviams atrasti gamtos, technologijos, inžinerijos mokslų žavesį yra strateginis žingsnis, kuris, tikimasi, paskatins jaunuolius tapti miesto įmonėms itin reikalingų sričių specialistais. Mieste palaipsniui kuriama visapusiška profesinio orientavimo sistema, pagrįsta švietimo įstaigų ir verslo bendradarbiavimu. Be to, dedamos pastangos pritraukti kituose Lietuvos ir užsienio miestuose gyvenančius specialistus.

„Panevėžio verslo bendruomenė – aktyvi ir atsakinga. Suprasdamos, koks svarbus jų indėlis ugdant ir pritraukiant į miestą talentus, įmonės priima moksleivių ekskursijas, pristato savo veiklą mokyklose, kartu su mokytojais kuria patirtinius pamokų scenarijus. Pernai išbandėme ir dar vieną formatą – virtualius renginius šiuo metu ne Panevėžyje gyvenantiems specialistams, kurių metu įmonių atstovai patys pristatė karjeros galimybes, papildomas naudas ir privilegijas darbuotojams, – sako Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė. – Prie bendrų pastangų jungiasi ir miesto profesinės bei aukštosios mokyklos, kurios ieško vis efektyvesnių priemonių įtraukti verslo atstovus į mokymo programų kūrimą ir įgyvendinimą. Bendras darbas duoda rezultatų – net trys mieste siūlomos programos įvertintos „Investors’ Spotlight“ kokybės ženklu, reiškiančiu, kad jos puikiai atitinka ateities verslo poreikius.“

Remiantis jau pasiteisinusiomis praktikomis, Panevėžio miesto plėtros strateginiame plane įtvirtintas išsamus priemonių paketas tam, kad švietimo įstaigų teikiamos paslaugos ir mieste siūlomos mokymosi visą gyvenimą galimybės atitiktų darbo rinkos poreikius. Per ateinančius kelerius metus numatyta skirti daug dėmesio ir specialistams į miestą pritraukti – vykdant aktyvią komunikaciją apie miesto privalumus, sukuriant paskatas.

Siekis tapti skaitmeninių technologijų „smėlio dėže“

Bendradarbiaujant su inovacijų plėtros ekspertais, Panevėžyje reguliariai organizuojami renginiai, padedantys įmonių atstovams įgyti žinių procesų skaitmeninimo, finansavimo inovacijoms pritraukimo ir kitomis aktualiomis temomis. Šių iniciatyvų tikslingumą padeda užtikrinti jau kelerius metus veikianti Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo patarėjų taryba, kurią sudaro Panevėžio verslo įmonių ir asociacijų, švietimo ir mokslo institucijų, viešojo sektoriaus atstovai, taip pat inovacijų ir ekonominės plėtros ekspertai.

Atsižvelgiant į technologijų potencialą didinti ne tik verslo įmonių, bet ir viešojo sektoriaus efektyvumą, naujajame Panevėžio miesto plėtros strateginiame plane iškeltas uždavinys sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste. Praėjusiais metais Panevėžio plėtros agentūra pradėjo įgyvendinti du „GovTech“ laboratorijos projektus, padedančius viešajame sektoriui diegti išmaniąsias technologijas. Pirmoji technologinė naujovė – skaitmeninis įrankis, padėsiantis rengti ilgalaikę regiono darbo rinkos poreikių prognozę. Antroji – virtualios realybės žaidimas, kuris leis miesto gyventojams ir svečiams virtualiu būdu aplankyti Panevėžio pramonės įmones.

„Šie projektai – tai vienas pirmųjų bandymų užmegzti bendradarbiavimą su naujų skaitmeninių technologijų kūrėjais ir pritaikyti jų vystomas unikalias technologijas spręsti iššūkiams, kuriems įprastos priemonės pasirodė esą netinkamos arba nepakankamai efektyvios, – teigia M.Miniotaitė. – Planuojame dėti pastangas didinti skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičių. Manome, kad Panevėžys turi puikias galimybes tapti skaitmeninių technologijų „smėlio dėže“ ir taip tik dar labiau sustiprinti aukštą pridėtinę vertę kuriančią Pramonė 4.0 ekosistemą.“

Strateginiuose miesto plėtros dokumentuose numatyta ir daugiau priemonių miesto verslo aplinkos konkurencingumui didinti. Per ateinančius šešerius metus ketinama įgyvendinti priemones, nukreiptas į pažangių skaitmeninių sprendimų kūrimo ir diegimo versle skatinimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų rėmimą, atviros prieigos laboratorijų tinklo kūrimą ir kt.