Naujienos

Panevėžys 2022-aisiais: nauja strategija bei intensyvūs darbai

Įsibėgėjant naujiems metams su dideliu pagreičiu pirmyn juda ir darbai Panevėžyje – miestas nuolat keičiasi, kuriamos naujos bei rekonstruojamos įvairios viešosios erdvės, intensyviai vystomi nauji projektai, kurie metų eigoje praturtins atsinaujinančio miesto vaizdą. Šalies kontekste Panevėžys pamažu tampa vis patrauklesniu kompaktišku regiono centru, vertinamu jaunų šeimų, tarptautinių investuotojų, netgi tarp ieškančių naujo formato turistinio laisvalaikio idėjų.

„Panevėžys – miestas, kuriame susijungia sena ir nauja, tradicijos ir inovatyvumas, patirtis ir kūrybiškumas. Čia puikiai išvystyta miesto infrastruktūra, stipri gamybinė pramonė, aktyvi verslo bendruomenė, kokybiškas, visų lygių išsilavinimą teikiančių įstaigų tinklas. Visa tai papildo ir miesto gyvas, aktyvus kultūrinis gyvenimas. Atnaujintos viešosios miesto erdvės sudaro puikias sąlygas tiek aktyviam, tiek ramiam poilsiui – nuo pasivaikščiojimų viename iš daugelio miesto parkų iki dviračių ir vandens sporto šakų.

Panevėžys turi puikų susisiekimą su aplinkiniais miestais. Per mažiau nei dvi valandas galima nuvykti į Vilnių, Kauną ar Rygą. Pagrindinė tarptautinė magistralė „Via Baltica“ kerta miesto priemiesčius, o šiuo metu vystoma „Rail Baltica“ integruos į europinį geležinkelių tinklą ir užtikrins greitą bei patogų susisiekimą. Taigi mieste galima mėgautis ne tik ramiu gyvenimu žaliame ir šeimoms draugiškame mieste, bet kartu užsitikrinti puikias karjeros galimybes bei saugų ir patogų susisiekimą su kitais didžiaisiais miestais.

Didžiuojamės matydami, kaip įvairios suinteresuotosios šalys – nuo įmonių ir agentūrų iki vietinių švietimo ir mokslo įstaigų – prisideda kuriant klestinčią Pramonė 4.0 ekosistemą Panevėžyje. Jau galime matyti Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyvų rezultatus daugelyje miesto verslo aplinkos sričių – nuo šiuolaikiško ir į technologijas orientuoto vaikų ugdymo užtikrinimo iki verslo poreikius atitinkančios infrastruktūros kūrimo. Taigi mūsų miestas turi visus pagrindus klestėjimui – tereikia kryptingai dirbti toliau ir siekti užsibrėžtų tikslų. Šiuo atžvilgiu džiugu, kad pernai metais buvo parengtas naujas strateginis miesto plėtros planas iki 2027 m., ateinančiais metais tapsiantis esminiu įrankiu kuriant miesto ateitį. Buvo malonu dirbti su savo srities ekspertais ir po intensyvaus etapo rankose laikyti visapusiškai parengtą ir išgrynintą miesto ateities planą“, – sako Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

UAB „Eurointegracijos projektai“ strateginio valdymo ekspertė, drauge su komanda prisidėjusi prie Panevėžio miesto strateginio plano kūrimo, G. Ramanauskienė mano, kad Panevėžys veržliai juda pirmyn, ypač išgrynintose strateginėse kryptyse.

„Galiu tik pasidžiaugti, kaip Panevėžys atkakliai ir nesidairydamas į šalis siekia vieno iš savo užsibrėžtų tikslų – toliau kurti aukšta pridėtine verte grįstą Pramonė 4.0 ekosistemą bei išlikti vienu stipriausiu Šiaurės Rytų Europos robotikos centru“, – nurodo ekspertė. „Iš esmės parengtoje naujoje strategijoje yra numatyti uždaviniai, kompleksiškai apimantys visą ekosistemos, reikalingos regiono transformacijai, vystymą“, – priduria G.Ramanauskienė.

Toliau – apie miesto pulsą, prioritetinius darbus, strateginį planavimą pokalbis su Panevėžio meru Ryčiu Račkausku.

– Kokie esminiai darbai laukia įsibėgėjant 2022-iesiems?

– Šiuo metu intensyviai dirbame ir jau esame finišo tiesiojoje naujo miesto biudžeto patvirtinimo procese. Kaip ir kasmet biudžetas planuojamas remiantis bendra miesto strategija – kryptimis, kurios nuosekliai vystomos ir joms skiriamas atitinkamas finansavimas. Parengtame naujame strateginiame miesto plėtros plane išryškėjo kelios prioritetinės sritys, kurios atsispindi ir naujajame biudžeto projekte, tai reiškia – ir planuojamuose darbuose.

– Ar galėtumėte įvardyti minimas prioritetines sritis?

– Tęstiniai bei nauji investiciniai projektai, miesto infrastruktūra, socialinės reikmės, švietimas, kultūra ir sportas. Lėšos yra suplanuotos biudžeto projekte ir atitinkamai numatyti darbai.

– Kokiomis priemonėmis planuojama pasiekti tikslus išvardytose srityse?

– Kalbant apie investicinius projektus – 2022 m. numatyta tęsti jau pradėtus įgyvendinti ES lėšomis finansuojamus projektus. Šiemet svarbiais miestui bei jo bendruomenei akcentais turėtų tapti Senvagės, Skaistakalnio parko ir jo prieigų, viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų, Nepriklausomybės aikštės darbų užbaigimas. Taip pat planuojama intensyviai tęsti Stasio Eidrigevičiaus menų centro rangos darbus – tai ypač svarbus projektas mūsų miestui, nuosekliai puoselėjančiam kultūrines vertybes bei kultūrinį gyvenimą.

2022 m. turėtų tapti ir daugybės naujų pradžių tašku – planuojamas įvairių naujų investicinių projektų įgyvendinimas, kas prisidėtų prie dar energingesnio miesto atsinaujinimo. Šiemet darbų startas suplanuotas įgyvendinant viso Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo, dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės atnaujinimo, J.Janonio g. – Vakarinės g. – Pramonės g. sankryžos modernizavimo, Smėlynės g. atnaujinimo projektus.

Turi prasidėti ir ilgai lauktos naujos autobusų stoties statyba. Rangos darbus mėginame nupirkti, deja, kol kas koją kiša išaugusios rangos kainos. Čia ne tik Panevėžio ar Lietuvos, bet pasaulinė problema. Visgi esame įsipareigoję panevėžiečiams stotį modernizuoti ir pažadą įgyvendinsime. Pozityvius pokyčius metų bėgyje turėtų pajusti daugelis panevėžiečių – planuojama, kad ir toliau bus tvarkomos įvažos į daugiabučių kiemus, šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės.

Tvarumas, ekologiškumas taip pat išlieka svarbi miesto kryptis, tai atsispindi ir darbų planuose – numatyta plėsti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą. Taip pat, kadangi Panevėžys pirmasis Lietuvoje parengė ir patvirtino Mėlynąją strategiją, biudžete ir toliau numatyta skirti finansavimą Nevėžio upės vagos valymui. Panevėžys taip pat pirmasis iš Baltijos šalių miestų pritarė Ekstremalios klimato kaitos deklaracijai, tad džiugu, kad įgyvendinant jos principus jau šiemet startuosime su nauju projektu panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Pagal projektą numatyta, kad ant vienos iš miesto progimnazijos stogo bus pastatyta 245 kW saulės jėgainė, kurios gamybos rodikliai sieks apie 203500 kWh per metus. Preliminariais skaičiavimais, tokia jėgainė atsipirktų jau per dvejus metus. Planuojama, kad panašus projektas bus įgyvendinamas ir kitoje miesto įstaigoje – Panevėžio sporto centre.

Lyginant su praėjusiais metais, mieste švietimui numatytas finansavimas šiemet didėtų beveik 5 mln. eurų, daug dėmesio numatyta skirti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei jų poreikiams užtikrinti, planuojama įgyvendinti mokytojų, gyvenančių kitose savivaldybėse, kelionės išlaidų kompensavimo galimybę, taip pat skirti papildomus 0,25 etatus profesijos patarėjams miesto gimnazijose. Taip pat toliau turėtų tęstis ir švietimui skirtų patalpų, erdvių infrastruktūros atnaujinimas, pavyzdžiui V.Žemkalnio gimnazijos stadiono, „Vilties“ progimnazijos, Švietimo centro padalinio „Robolabas“ tobulinimo darbai.

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti kuo palankesnes sąlygas asmeniui ar šeimai ugdyti, stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį. Šiemet daug dėmesio planuojama skirti socialinės pagalbos kompleksiškumui – derinant socialinių išmokų bei paslaugų teikimą kiekvienu atveju individualiai. Taip pat numatoma negalią turintiems asmenims pritaikytos infrastruktūros plėtra, apimanti tiek miesto bendrąją infrastruktūrą, tiek būsto pritaikymą pagal poreikį. 2021 m. pabaigoje negalia turintiems miestiečiams pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos – šis procesas bus tęsiamas ir 2022 m.

Kalbant apie kultūrą ir darbus, numatytus šiai sričiai, svarbu paminėti, kad vienu esminių akcentų ir toliau liks Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybos, taip pat J. Čerkeso-Besparnio sodybos rekonstrukcija drauge su įvairiomis šių erdvių įveiklinimo galimybėmis. Panevėžys ir toliau sėkmingai formuoja savo, kaip regioninio kultūrinio traukos centro, įvaizdį, kam nemažai įtakos turi ir šių metų biudžete numatytos lėšos kultūros projektų daliniam finansavimui bei kofinansavimui.

Geri miesto sportininkų pasiekimai neatsiejami nuo tinkamos sportui infrastruktūros ir jos tobulinimo. Ateinantiems metams numatyta svarbių projektų, kurių įgyvendinimas leistų džiaugtis dar geresnėmis sąlygomis tiek profesionaliems sportininkams, tiek mėgėjams ar visai bendruomenei. Tai Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstravimo projektas, pripučiamo futbolo maniežo įrengimas, bei kiti. Savivaldybė prisidės ir rengiant įvairias tarptautinio lygmens sporto varžybas, čempionatus – Europos jaunimo taurės etapą ir Lietuvos elito sprinto triatlono čempionatą, bei kitus.

Prie naujo Panevėžio strateginio plėtros plano parengimo prisidėjo UAB „Eurointegracijos projektai“ strateginio valdymo ekspertai, kuriems buvo patikėta atlikti nuodugnią miesto aplinkos, gyventojų ir visų suinteresuotų šalių apklausų, strateginių planavimo dokumentų analizes, sutelkti visas suinteresuotas šalis aktyviai dalyvauti darbo grupėse.