Naujienos

Pristatoma miesto plėtros 2021–2027 m. strateginiam planui rengiama SSGG analizė

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia susipažinti su Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginiam planui rengiama stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analize.

SSGG analizė buvo formuojama keturių – ekonomikos, verslo ir darbo aplinkos; aplinkos apsaugos ir infrastruktūros; socialinės aplinkos bei viešojo sektoriaus ir bendruomenės įtraukimo, darbo grupių, kurios į darbinius susitikimus rinkosi liepos 20 – spalio 1 dienomis.

Darbo grupių metu, remiantis Panevėžio miesto aplinkos ir išteklių 2015–2019 m. analize, buvo iškeltos su aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, žiedinės ekonomikos; urbanistikos ir teritorijų planavimo; paveldosaugos; rekreacinio pobūdžio želdynų, gamtos vertybių; transporto ir susisiekimo, energetinės, inžinerinės ir technologinės infrastruktūros; ekonominio vystymosi ir verslo, darbo rinkos, statybos sektoriaus, turizmo ir rekreacijos; švietimo; jaunimo, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų; organizacinės Panevėžio miesto savivaldybės struktūros ir veiklos, pavaldžių (biudžetinių) įstaigų; komunikacijos ir ryšių, gyventojų įtraukimo į viešojo valdymo procesus; kultūros; socialinės apsaugos ir viešojo saugumo; sveikatos bei sporto temomis susijusios stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybes. Į SSGG analizę taip pat įtraukta ir išreikšta vietos bendruomenės nuomonė.

Su Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginiam planui rengiama SSGG analize bei stiprybių ir problemų medžiu galite susipažinti čia.

Informaciją apie plano rengimą kviečiame sekti Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. elektroninėje svetainėje, adresu www.panevezys2021-2027.lt, Savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje.