Naujienos

Aktyvios miesto bendruomenės prisideda prie miesto ateities planavimo

Rengiamas Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginis planas sulaukė miesto bendruomenių dėmesio. Sužinoję apie rengiamą naująjį planą, miesto bendruomenės ir aktyvūs panevėžiečiai – Panevėžio Verslo moterų tinklas prie PPAR, Lina Šleinotaitė – Kalėdė (UAB „Ekokonsultacijos“), Irena Blaževičė (VŠĮ „Domus solis“, socialinių pokyčių inkubatorius), Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (PAS), asmenine iniciatyva suorganizavo bendruomenių strategines sesijas, kuriomis siekiama į miesto ateities kūrimą įtraukti tikslines interesų grupes: jaunimą, bendruomenes, kultūros veikėjus, verslą, švietimo atstovus ir kt.

Susitikimų metu buvo diskutuojama miesto patrauklumo ir perspektyvų klausimais. Kaip Panevėžio stiprybės pabrėžtos: laisvoji ekonominė zona, stipri ir ryškiai dominuojanti pramonė;
aktyvus miesto jaunimas ir draugiški gyventojai, į kurių nuomonę yra atsižvelgiama; kultūros gausa; miesto kompaktiškumas, lokacijos patrauklumas ir aktyviai tobulinama infrastruktūra; miesto aplinka: žalumas, švara ir saugumas; ikimokyklinio švietimo sistema ir jos prieinamumas. Susitikimų metu buvo suformuluoti pasiūlymai miesto plėtros ir identiteto kūrimo klausimais.

Iki šiol įvyko trys bendruomenės strateginės sesijos, kuriose iš viso dalyvavo 121 kultūros, bendruomenių, jaunimo ir verslo atstovų.