Naujienos

Strateginio plėtros plano rengimo koordinavimo imasi penkios darbo grupės

Darbo grupių sudarymas ir jų veiklos organizavimas – svarbus strateginio planavimo etapas, kurio metu siekiama parengti Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginį planą.

Liepos 15 d. Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytos 5 darbo grupės strateginiam planui parengti.

  • Ekonomikos, verslo ir darbo aplinkos darbo grupė koordinuos ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos, švietimo, gyventojų užimtumo ir mokymosi visą gyvenimą klausimus;
  • Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros darbo grupė – aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, gamtos ir kultūros paveldo, urbanistikos ir teritorijų planavimo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus;
  • Socialinės aplinkos darbo grupė – sporto, kultūros paslaugų, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės bei susijusios infrastruktūros vystymo klausimus;
  • Viešojo sektoriaus ir bendruomenės įtraukimo darbo grupė – Savivaldybės administracijos ir jos įstaigų/įmonių viešojo valdymo, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų, ryšių su visuomene ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų klausimus.

Darbo grupės spręs miestui aktualias problemas, plėtros galimybes, teiks pasiūlymus. Svarstys kuruojamų sričių stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, strateginio plano koncepciją, kurs Panevėžio miesto viziją, įvardys prioritetus, tikslus, svarstys strateginio plano priemones, priežiūros metodiką ir vertinimo rodiklius.

Įvairiems plano rengimo dokumentams, ataskaitoms ir projektams derinti, prieš teikiant juos Savivaldybės komitetams ir tarybai, bus suburiama koordinacinė strateginio plano rengimo darbo grupė.

Darbo grupių darbas prasideda liepos 20 d., numatoma pabaiga – 2021 m. vasarį.

Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkį rasite čia.