Naujienos

Parengta Panevėžio miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Strateginio planavimo dokumentų analizė – vienas iš pirmųjų žingsnių, kuriant naująjį Panevėžio plėtros 2021–2027 m. strateginį planą. Analizėje siekiama apžvelgti savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginiame plane.

Analizės metu nagrinėti pagrindiniai planavimo dokumentai, apimantys ES ir Lietuvos Respublikos planavimo dokumentus, aktualūs laikotarpiui iki 2027 m.:

  • „Europa 2030”;
  • LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“;
  • 2021–2027 metų daugiametė finansinė programa;
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“.

Siekiant tęsti miesto strateginę plėtrą, į analizę buvo įtraukti ir miesto lygmens strateginiai dokumentai: Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, nagrinėta „Rail Baltica“ projekto įtaka Panevėžio miesto vystymuisi; analizuoti Panevėžio miesto darnaus judumo; ir Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planai, vertinti Panevėžio miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos; ir Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis; Panevėžio miesto savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo planai.

Analizės metu nagrinėti dokumentuose išskirti prioritetai, tikslai, uždaviniai, kuriamos tarpusavio sąsajos.

Susipažinti su Panevėžio miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analize galite čia.