Naujienos

Rengiama Panevėžio miesto socialinės ekonominės būklės analizė

Miesto plėtros strateginiame planavime labai svarbu įvertinti dabartinę situaciją ir remiantis ja planuoti miesto ateitį. Panevėžio miesto savivaldybė rengdama miesto plėtros 2021–2027 m. strateginį planą, atlieka Panevėžio miesto socialinės ekonominės būklės (vidaus ir išorės aplinkos) analizę ir rengia stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, nurodančią miesto strateginių planų vystymo kryptį ir suteikiančią jiems pagrindą.

Analizuojant Panevėžio miesto vidaus ir išorės aplinką, atliekama sektorinė miesto statistikos duomenų analizė, kuria siekiama visapusiškai įvertinti Panevėžio miesto savivaldybės valdymo srities plėtrai svarbius išorės veiksnius. Analizės metu nagrinėjama bendroji informacija apie miestą; atliekamos: demografinės aplinkos; ekonominio vystymosi; švietimo sektoriaus; kultūros sektoriaus; sporto sektoriaus; jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų; socialinės aplinkos; aplinkos apsaugos; infrastruktūros analizės.

Rengiant miesto socialinės ekonominės būklės analizę, ji bus nagrinėjama lyčių lygybės aspektu bei, atsižvelgus į pateiktus statistinius duomenis, bus pateikiamos rekomendacijos ir priemonės dėl naujo Panevėžio strateginio plėtros plano proceso efektyvumo tobulinimo lygioms galimybėms užtikrinti. Taip pat analizei bus atliekamas rodiklių lyginimas 2015–2019 m. perspektyvoje bei Panevėžio miesto vidaus ir išorės aplinkos analizės duomenys bus lyginami su šalies, Panevėžio apskrities bei kitų 4 didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių) rodikliais. Esant poreikiui, Panevėžio miesto duomenys gali būti palyginami su Alytaus miesto, Panevėžio rajono ir Biržų rajono savivaldybių duomenimis.

Analizės išvadoms suformuluoti bus taikomas SSGG analizės metodas.

Remiantis parengta aplinkos ir išteklių analize bus formuluojama Panevėžio miesto plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

Susipažinti su Panevėžio miesto socialinės ekonominės būklės analize galėsite skiltyje „Analizės“.