Naujienos

Rengiama Panevėžio miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Rengiant Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginį planą, šiuo metu yra atliekama pirmajame plano rengimo etape numatyta pagrindinių strateginio planavimo dokumentų analizė.

Analizės metu bus atliekamas Savivaldybei aktualių ES, šalies ir kitų strateginio planavimo dokumentų vertinimas, nustatoma, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginiame plane.

Dokumentų analizės tikslas – išanalizuoti savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, juose išskirtus prioritetus ir tikslus, nustatyti dokumentų tarpusavio sąsajas ir išskirti, kokios nagrinėjamų dokumentų nuostatos turi atsispindėti rengiamame miesto strateginiame plane.

Pagrindiniai planavimo dokumentai, aktualūs Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginio plano rengimui:

  • Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 201–2020 metų bendrasis planas;
  • Panevėžio miesto darnaus judumo planas;
  • Panevėžio miesto savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo planas;
  • Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa ir Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės gerinimo priemonių planas 2019–2024 m.;
  • Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginiu planas su pakeitimais;
  • Panevėžio miesto savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos planas;
  • Kiti dokumentai.

Susipažinti su Panevėžio miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analize galėsite skiltyje „Analizės“.