Naujienos

Rengiama Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė

Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybė vadovaujasi Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginiu planu. Siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiant naująjį miesto plėtros 2021–2027 m. strateginį planą, yra atliekama šiuo metu galiojančio 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė.

Analizės metu nagrinėjamos miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo ataskaitos už 2014–2018 metus, pateikiama šiuo metu galiojančio plėtros strateginio plano vizijos, prioritetų pasiekimo, priemonių įgyvendinimo sėkmę ar nesėkmę lėmusių priežasčių analizė, strateginio plėtros plano įgyvendinimo proceso efektyvumo vertinimas bei pateikiamos rekomendacijos naujai rengiamam Panevėžio plėtros strateginiam planui.

Dabartinis Panevėžio miesto plėtros strateginis planas miesto tarybos sprendimu Nr. 1-280 (su vėlesniais pakeitimais) buvo patvirtintas 2013 m. spalio 10 d. Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano struktūrą sudaro Panevėžio miesto plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai (strategija), priemonių planas bei Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas.

Miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano analizė padės tiksliai įvertinti pasiektą pažangą, nustatyti rizikos veiksnius, kurie galėjo turėti įtakos rodiklių nepasiekiamumui, įvertinti įgyvendinamų priemonių poveikį atskiroms miesto sritims bei padės formuoti 2021–2027 m. miesto ateities prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones.

Susipažinti su Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo analize galėsite skiltyje „Analizės“.