Naujienos

Planuojama Panevėžio ateitis – rengiamas miesto plėtros 2021–2027 m. strateginis planas

Baigiantis Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekdama užtikrinti tęstinumą, Panevėžio miesto savivaldybė rengia miesto plėtros 2021–2027 m. strateginį planą.


Tai kompleksinis veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgus į aplinkos ir išteklių analizę, bus nustatyti miesto plėtros prioritetai, vizija, išskiriamos priemonės ir veiksmai strategijai įgyvendinti, planuojami finansiniai ir kiti ištekliai.

Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginio plano rengimo procesas:

  1. Atliekamos miesto plėtros 2014–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų; savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų; miesto vidaus ir išorės aplinkos ir SSGG analizės, atliekamas tyrimas dėl mieste vykstančių renginių poreikio, rengiama koncepcija ir metodika.
  2. Darbo grupių veikla:
  • ekonomikos, verslo bei darbo aplinkos rinkos. Koordinuos ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos, švietimo, gyventojų užimtumo ir mokymosi visą gyvenimą klausimus;
  • socialinės aplinkos. Koordinuos sporto, kultūros paslaugų, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės bei susijusios infrastruktūros vystymo klausimus;
  • aplinkos apsaugos ir infrastruktūros. Koordinuos aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, gamtos ir kultūros paveldo, urbanistikos ir teritorijų planavimo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus;
  • viešojo sektoriaus ir bendruomenės įtraukimo. Koordinuos Savivaldybės administracijos, jos įstaigų/įmonių viešojo valdymo, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų, ryšių su visuomene, Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų klausimus.

Darbo grupes sudarys viešojo ir privataus sektorių, organizacijų, bendruomenių atstovai. Jie aiškinsis aktualias problemas, generuos idėjas, padėsiančias kurti nuoseklią miesto plėtrą.

  1. Tarybos posėdžiai.
  2. Viešinimas. Bus siekiama ne tik informuoti, bet ir įtraukti miesto gyventojus, vyks įvairių plano rengimo etapų pristatymo renginiai.

Galutinį strateginio plėtros plano dokumentą teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai numatyta 2021 metų pavasarį.

Plėtros strateginio plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teiks UAB „Eurointegracijos projektai“ ekspertai.

Kviečiame sekti informaciją Panevėžio miesto plėtros 2021–2027 m. strateginio plano internetinėje svetainėje, adresu www.panevezys2021–2027.lt, Savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Panevėžio miesto plėtros.